за Христос

Исус строго им заръча никой да не научи за това; и заповяда да й дадат да яде.

Слушай Марк 5:43
Марк 5:43

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:43

Господ им забранява да говорят пред хората за чудото. Той не се интересува от възторженото одобрение на тълпите, а избира решителния път към кръста.

Ако момичето действително е било умряло, тогава тази случка показва властта на Исус над демоните, болестите и смъртта. Обаче не всички изследователи на Библията считат, че то наистина е било умряло. Исус казва, че момичето не е мъртво, а заспало. За Него не представлява никаква трудност да го съживи от мъртвите, но Той не желае да си приписва заслуга за нещо, което не е направил, ако приемем, че момичето не е било наистина мъртво, а само в безсъзнание.

Не трябва да оставяме без внимание и последните думи на тази глава: „...и заповяда да ѝ дадат да яде“. В нашето духовно служение това е познато като „работа след повярването“. Душите, усетили пулса на новия живот, трябва да бъдат хранени. Един от начините, чрез който ученикът може да покаже своята любов към Спасителя, е като храни Неговите овце.

Други преводи на Марк 5:43: