за Христос

И като хвана детето за ръка, му каза: Талита куми; което значи: Момиче, на тебе казвам, стани!

Слушай Марк 5:41
Марк 5:41

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:41

След като Исус ги уверява, че детето не е умряло, а само спи, на мястото на сълзите идват подигравките. Без никакво колебание Исус взема със Себе Си най-близките роднини и ги завежда при момичето. Там Той взема ръката му и казва следните думи на арамейски: „Момиче, тебе казвам: стани.“ Веднага дванадесетгодишното момиче става и тръгва да ходи. Родителите му са изумени и без съмнение опиянени от радост.

Други преводи на Марк 5:41: