за Христос

А те Му се присмиваха. Но Той, като изкара навън всички, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с Него, и влезе там, където беше детето.

Слушай Марк 5:40
Марк 5:40

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:40

След като Исус ги уверява, че детето не е умряло, а само спи, на мястото на сълзите идват подигравките. Без никакво колебание Исус взема със Себе Си най-близките роднини и ги завежда при момичето. Там Той взема ръката му и казва следните думи на арамейски: „Момиче, тебе казвам: стани.“ Веднага дванадесетгодишното момиче става и тръгва да ходи. Родителите му са изумени и без съмнение опиянени от радост.

Други преводи на Марк 5:40:

Хората му се присмяха. Исус накара всички да излязат, извика при себе си бащата и майката на детето, както и онези, които бяха с него, и влезе там, където беше то.
/Съвременен превод 2004/
А те Му се присмиваха. Но Той, като изкара всички навън, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с Него, и влезе там, където лежеше детето.
/Верен 2002/
А те Му се присмиваха. Но Той, като изкара навън всички, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с Него, и влезе там, където беше детето.
/Библейско общество 2000/
А те Му се присмиваха. Но Той като изкара навън всичките, взема бащата и майката на детето, и ония, които бяха с Него, и влиза там гдето беше детето.
/Протестантски 1940/
А те Му се смееха. Но Той, като отпрати всички, взима със Себе Си бащата и майката на детето и ония, които бяха с Него, и влиза там, дето лежеше детето.
/Православен/
И присмиваха му се. А той като изпъди всичките, взема на детето баща му и майка му и онези които беха с него, и влезва дето лежеше детето.
/Цариградски/
And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying.
/KJV/