за Христос

И като дойдоха до къщата на началника на синагогата, Той видя вълнение и мнозина, които плачеха и нареждаха на висок глас.

Слушай Марк 5:38
Марк 5:38

Препратки:

Други преводи на Марк 5:38: