за Христос

И не позволи на никого да Го придружи освен на Петър, Яков и Якововия брат Йоан.

Слушай Марк 5:37
Марк 5:37

Препратки:

Други преводи на Марк 5:37: