за Христос

А Исус, като дочу това, което си говореха, каза на началника на синагогата: Не бой се, само вярвай.

Слушай Марк 5:36
Марк 5:36

Препратки:

Други преводи на Марк 5:36: