за Христос

Докато Той още говореше, дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха: Дъщеря ти умря; защо още затрудняваш Учителя?

Слушай Марк 5:35
Марк 5:35

Препратки:

Други преводи на Марк 5:35:

Той още говореше, когато от къщата на началника дойдоха пратеници и казаха на Яир: Дъщеря ти умря. Не безпокой повече Учителя.
/Съвременен превод 2004/
Докато Той още говореше, при Него дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха: Дъщеря ти умря; защо още затрудняваш Учителя?
/Верен 2002/
Докато Той още говореше, дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха: Дъщеря ти умря; защо още затрудняваш Учителя?
/Библейско общество 2000/
Докато Той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и казват: Дъщеря ти умря; защо вече затрудняваш Учителя?
/Протестантски 1940/
Докато Той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: дъщеря ти умря; какво още правиш труд на Учителя?
/Православен/
Когато той още говореше, идват от началника на съборището, и казват: Дъщеря ти умре; що задаваш вече труд на учителя?
/Цариградски/
While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further?
/KJV/