за Христос

Но Той се оглеждаше, за да види тази, която беше направила това.

Слушай Марк 5:32
Марк 5:32

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:32

Жената излиза пред тълпата изплашена и разтреперана и като пада пред Него, признава пред всички истината за това, което ѝ е сторил Исус.

Други преводи на Марк 5:32: