за Христос

Учениците Му отговориха: Ти виждаш, че народът Те притиска, а казваш: Кой се допря до Мене?

Слушай Марк 5:31
Марк 5:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:31

Учениците мислят, че това е един нелеп въпрос. Толкова много хора се блъскат в Него! Има ли смисъл да пита: „Кой се допря до Мене?“ Вероятно има разлика между физическото докосване и докосването с отчаяна вяра. Човек може да стои много близо до Христос, без да уповава на Него, и Той да не го забележи; но не е възможно човек да се докосне до Христос с вяра и Той да не разбере това и да не го изцели!

Други преводи на Марк 5:31: