за Христос

И веднага Исус, като усети в Себе Си, че от Него излезе сила, обърна се към множеството и попита: Кой се допря до дрехите Ми?

Слушай Марк 5:30
Марк 5:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:30

Намерението ѝ да се измъкне незабелязано обаче не успява. Господ не иска тя да пропусне това благословение - да признае пред всички своя Спасител. Той е усетил изтичане на част от Божествената Си сила: изцелението на тази жена Му струва нещо. Затова Той пита: „Кой се допря до дрехите Ми?“ Исус знае отговора, но задава този въпрос, за да накара жената да излезе от тълпата.

Други преводи на Марк 5:30:

Исус веднага усети, че от него излезе сила, и като се обърна към тълпата, попита: Кой докосна дрехите ми?
/Съвременен превод 2004/
А Иисус, който веднага усети в Себе Си, че е излязла от Него сила, се обърна сред множеството и каза: Кой се допря до дрехите Ми?
/Верен 2002/
И веднага Исус, като усети в Себе Си, че от Него излезе сила, обърна се сред народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми?
/Библейско общество 2000/
И веднага Исус като усети в Себе Си, че излязла от Него сила, обърна се всред народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми?
/Протестантски 1940/
А в това време Иисус, като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и рече: кой се допря до дрехите Ми?
/Православен/
И тутакси Исус като позна в себе си че излезе от него сила, обърна се към народа и казваше: Кой се допре до дрехите ми?
/Цариградски/
And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?
/KJV/