за Христос

като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата Му.

Слушай Марк 5:27
Марк 5:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:27

И така, на път за Яировата къща една измъчена жена спира Исус. За разлика от начина, по който ние реагираме в подобни случаи, Господ не изпитва нито досада, нито яд към жената, която Го е спряла.

„Аз мисля, че най-правилното отношение към всички прекъсвания и пречки пред нещата, които човек е планирал да извърши, е да ги приемем като средства за дисциплиниране и като изпитания, изпратени от Бог срещу прекалено егоистичното ни заангажиране с нашата работа... Това не е загуба на време, както ние обикновено се изкушаваме да мислим, а най-важната част от работата за деня - онази част, която най-много заслужава да бъде представена пред Бог.“ (Календар от избрани мисли)

Тази жена е страдала от хронично кръвотечение в продължение на цели дванадесет години. Многото лекари, които явно са използвали някакви драстични форми на лечение, не само са я лишили от целия ѝ имот, но са влошили още повече здравословното ѝ състояние, вместо да го подобрят. След като загубва всякаква надежда за оздравяване, жената чува за Исус и, без да губи никакво време, тръгва да Го търси. Сега тя вече е успяла да си пробие път през тълпата и да се добере до Него. Достатъчно е само леко докосване до крайчеца на дрехата Му и кървенето незабавно спира. Жената оздравява.

Други преводи на Марк 5:27: