за Христос

и беше страдала много от мнозина лекари, и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види някаква полза, а, напротив, беше й станало по-зле,

Слушай Марк 5:26
Марк 5:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:26

И така, на път за Яировата къща една измъчена жена спира Исус. За разлика от начина, по който ние реагираме в подобни случаи, Господ не изпитва нито досада, нито яд към жената, която Го е спряла.

„Аз мисля, че най-правилното отношение към всички прекъсвания и пречки пред нещата, които човек е планирал да извърши, е да ги приемем като средства за дисциплиниране и като изпитания, изпратени от Бог срещу прекалено егоистичното ни заангажиране с нашата работа... Това не е загуба на време, както ние обикновено се изкушаваме да мислим, а най-важната част от работата за деня - онази част, която най-много заслужава да бъде представена пред Бог.“ (Календар от избрани мисли)

Тази жена е страдала от хронично кръвотечение в продължение на цели дванадесет години. Многото лекари, които явно са използвали някакви драстични форми на лечение, не само са я лишили от целия ѝ имот, но са влошили още повече здравословното ѝ състояние, вместо да го подобрят. След като загубва всякаква надежда за оздравяване, жената чува за Исус и, без да губи никакво време, тръгва да Го търси. Сега тя вече е успяла да си пробие път през тълпата и да се добере до Него. Достатъчно е само леко докосване до крайчеца на дрехата Му и кървенето незабавно спира. Жената оздравява.

Други преводи на Марк 5:26:

Тя беше изстрадала много при различни лечители, които се бяха опитали да й помогнат, беше похарчила всичките си пари без резултат и състоянието й все повече се влошаваше.
/Съвременен превод 2004/
и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше изразходвала целия си имот, без да види някаква полза, а напротив, беше й станало по-зле,
/Верен 2002/
и беше страдала много от мнозина лекари, и беше изразходвала целия си имот, без да види някаква полза, а, напротив, беше й станало по-зле,
/Библейско общество 2000/
и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше иждивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле,
/Протестантски 1940/
и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква полза, а беше й станало още по-зле,
/Православен/
и от много лекари беше много пострадала, още беше издала и всичкото си имане, без да види никаква полза, но повече на зле бе пристигнала,
/Цариградски/
And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,
/KJV/