за Христос

И Той отиде с него; и едно голямо множество вървеше след Него и хората Го притискаха.

Слушай Марк 5:24
Марк 5:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:24

Господ Исус откликва на тази молба и тръгва заедно с Яир. След тях тръгва и една огромна тълпа от хора, които непрекъснато Го притискат. Интересно е да се отбележи, че веднага след изречението за тълпящото се

множество идва разказът за жената, която се докосва до Христос с вяра, за да се изцели.

Други преводи на Марк 5:24: