за Христос

И човекът тръгна и започна да разгласява в Десетоградие какви неща направи с него Исус; и всички се чудеха.

Слушай Марк 5:20
Марк 5:20

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:20

Когато Исус се отправя към лодката, за да тръгне, изцеленият мъж се обръща към Него с молба да тръгне и той - една достойна молба, свидетелстваща за новия му живот -но Исус го изпраща обратно вкъщи като живо свидетелство за великата Божия сила и милост. Мъжът се подчинява на Исус и занася добрата вест в Декапол, област, в която влизат десет града.

Тази заповед не е престанала да е валидна за всеки, който е изпитал спасителната Божия сила: „Иди си у дома при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за теб.“ Всеки трябва да започне да евангелизира първо у дома!

1 Й. Исус изцелява неизцелимото и възкресява от мъртвите (5:21-43)

Други преводи на Марк 5:20: