за Христос

Той обаче не му позволи, а му каза: Иди си у дома при своите и им кажи какво е направил Господ за теб и как се смили над теб.

Слушай Марк 5:19
Марк 5:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:19

Когато Исус се отправя към лодката, за да тръгне, изцеленият мъж се обръща към Него с молба да тръгне и той - една достойна молба, свидетелстваща за новия му живот -но Исус го изпраща обратно вкъщи като живо свидетелство за великата Божия сила и милост. Мъжът се подчинява на Исус и занася добрата вест в Декапол, област, в която влизат десет града.

Тази заповед не е престанала да е валидна за всеки, който е изпитал спасителната Божия сила: „Иди си у дома при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за теб.“ Всеки трябва да започне да евангелизира първо у дома!

1 Й. Исус изцелява неизцелимото и възкресява от мъртвите (5:21-43)

Други преводи на Марк 5:19:

Но Исус не му позволи и му заръча: Иди си у дома при своите хора и им разкажи какво Господ направи за теб и как се смили над теб.
/Съвременен превод 2004/
Той обаче не му разреши, а му каза: Иди си у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ и как се смили над теб.
/Верен 2002/
Обаче Той не го допусна, а му каза: Иди си у дома при своите и им кажи какво е направил Господ и как се смили над теб.
/Библейско общество 2000/
Обаче Той не го допусна, но му каза: Иди си у дома при своите, и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за тебе.
/Протестантски 1940/
Но Иисус му не позволи, а каза: иди си у дома при своите, и разкажи им, какво ти стори Господ и как те помилува.
/Православен/
Исус обаче му не допусна, но казва му: Иди си у дома си при домашните си, и извести им това, що ти стори Господ и те помилва.
/Цариградски/
Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee.
/KJV/