за Христос

И като дойдоха при Исус, видяха онзи, който преди беше обладан от бесове, в когото беше легионът, да седи облечен и с ума си; и се изпълниха със страх.

Слушай Марк 5:15
Марк 5:15

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:15

Хората, които присъстват на унищожението на свинете, хукват обратно към града, за да съобщят новината. Тълпата, която се събира вследствие на това съобщение, намира бившия бесен да седи облечен и напълно разумен при краката на Исус. Хората са уплашени. Според както беше казал някой, „Те се уплашват, когато виждат как Исус укротява бурята в морето; и сега, когато виждат как укротява бурята в човешката душа, пак се уплашват.“ Очевидците разказват за случилото се на новодошлите; но то се оказва прекалено страшно за обикновените хора, които започват да молят Исус „да си отиде от техните предели“. Ето това, а не събитието с унищожението на свинете, е най-позорният момент от цялата случка! Христос се оказва прекалено скъп гост!

„Неизброими множества от хора все още продължават да държат Исус далеч от себе си, страхувайки се да не би да трябва да претърпят някаква социална, материална или лична загуба. В стремежа си да запазят своите материални придобивки те загубват своите души.“ (Избрано)

Други преводи на Марк 5:15:

Те дойдоха при Исус и когато видяха човека, който преди беше обладан от демоните, да седи облечен и със здрав разум, се изплашиха.
/Съвременен превод 2004/
И като дойдоха при Иисус, видяха обладания от демоните, в когото беше легионът, да седи облечен и разумен; и се уплашиха.
/Верен 2002/
И като дойдоха при Исус, видяха обладания от злите духове, в когото беше легионът, да седи облечен и разумен; и се уплашиха.
/Библейско общество 2000/
И като дохождат при Исуса, виждат хванатия по-преди от бесове, в когото е бил легиона, че седи облечен и смислен; и убояха се.
/Протестантски 1940/
Дохождат при Иисуса и виждат, че оня, който беше по-рано бесен, в когото имаше легион, седи, облечен и със здрав ум; и се изплашиха.
/Православен/
И идват при Исуса, и виждат бесният в когото беше легеонът че седи и облечен и смислен; и убояха се.
/Цариградски/
And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind: and they were afraid.
/KJV/