за Христос

А онези, които ги пасяха, побегнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало.

Слушай Марк 5:14
Марк 5:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:14

Хората, които присъстват на унищожението на свинете, хукват обратно към града, за да съобщят новината. Тълпата, която се събира вследствие на това съобщение, намира бившия бесен да седи облечен и напълно разумен при краката на Исус. Хората са уплашени. Според както беше казал някой, „Те се уплашват, когато виждат как Исус укротява бурята в морето; и сега, когато виждат как укротява бурята в човешката душа, пак се уплашват.“ Очевидците разказват за случилото се на новодошлите; но то се оказва прекалено страшно за обикновените хора, които започват да молят Исус „да си отиде от техните предели“. Ето това, а не събитието с унищожението на свинете, е най-позорният момент от цялата случка! Христос се оказва прекалено скъп гост!

„Неизброими множества от хора все още продължават да държат Исус далеч от себе си, страхувайки се да не би да трябва да претърпят някаква социална, материална или лична загуба. В стремежа си да запазят своите материални придобивки те загубват своите души.“ (Избрано)

Други преводи на Марк 5:14:

Мъжете, които пасяха свинете, избягаха и разказаха всичко в града и околността и хората наизлязоха да видят какво се беше случило.
/Съвременен превод 2004/
А онези, които ги пасяха, побягнаха и известиха за това в града и по околността. И жителите дойдоха да видят какво е станало.
/Верен 2002/
А онези, които ги пасеха, побегнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало.
/Библейско общество 2000/
А ония, които ги пасяха, побягнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало.
/Протестантски 1940/
А ония, които пасяха свините, избягаха, та разказаха в града и в околността. И жителите излязоха да видят, що се е случило.
/Православен/
А онези които пасяха свинете побегнаха та известиха в града и селата. И жителите излезоха да видят какво е станало.
/Цариградски/
And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done.
/KJV/