за Христос

А другите паднаха на добра земя и дадоха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха - кое тридесет, кое шестдесет и кое сто.

Слушай Марк 4:8
Марк 4:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:8

Добрата почва е дълбока и плодоносна и създава благоприятни условия за растеж. Някои семена дават тридесет пъти, други шестдесет, а трети - сто пъти повече плод.

Други преводи на Марк 4:8:

А някои паднали на добра почва, поникнали, израснали и дали плод. Едни родили тридесет, други шестдесет, а трети сто пъти повече зърно, отколкото било засято.
/Съвременен превод 2004/
А други паднаха на добра земя; и дадоха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха - кое тридесет, кое шестдесет, а кое сто.
/Верен 2002/
А другите паднаха на добра земя и дадоха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха - кое тридесет, кое шестдесет и кое сто.
/Библейско общество 2000/
А другите паднаха на добрата земя, и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха кое тридесет, кое шестдесет и кое сто.
/Протестантски 1940/
И други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод, който поникна и порасна; и принесоха: едно трийсет, друго шейсет, а трето сто.
/Православен/
И друго падна на добрата земя, и даваше плод, който възлезваше и възрастваше, и принесе едно тридесет, и друго шестдесет, а друго сто.
/Цариградски/
And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.
/KJV/