за Христос

И други паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги задушиха, и не дадоха плод.

Слушай Марк 4:7
Марк 4:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:7

Трънливата почва е пълна с храсти от тръни, които не позволяват на семената да се хранят и да поемат слънчева светлина, поради което те се задушават.

Други преводи на Марк 4:7: