за Христос

Други паднаха на скалисто място, където нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;

Слушай Марк 4:5
Марк 4:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:5

Канаристата почва представлява тънък слой земя върху скала, който обаче е прекалено тънък, за да може семената да изкарат дълбоки корени.

Други преводи на Марк 4:5:

Някои семена паднали върху камениста почва, където нямало достатъчно пръст. Те скоро поникнали, защото почвеният слой бил тънък.
/Съвременен превод 2004/
Други паднаха на каменисто място, където нямаше много пръст; и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва,
/Верен 2002/
Други паднаха на скалисто място, където нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;
/Библейско общество 2000/
Други паднаха на канаристо място, гдето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;
/Протестантски 1940/
Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока;
/Православен/
Друго падна на каменито место дето немаше много пръст, и заскоро изникна, защото немаше дълбина от земя;
/Цариградски/
And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:
/KJV/