за Христос

И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой ли е Този, че и вятърът, и езерото Му се покоряват?

Слушай Марк 4:41
Марк 4:41

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:41

Исус спи на задната част на лодката. Уплашените до смърт ученици Го събуждат, упреквайки Го, че е престанал да се грижи за тяхната безопасност. Господ става и смъмря вятъра и вълните. Бурята утихва незабавно и напълно. Тогава Исус порицава Своите последователи за това, че са се уплашили, а не са Му се доверили. Учениците са изумени и изплашени от чудото. Въпреки че много добре знаят кой е Исус, те за кой ли път се удивляват на властта на Онзи, Който управлява природните стихии.

Тази случка много ясно разкрива човешката и Божествената страна на Господ Исус. Това, че Той спи на задната част на лодката, показва Неговата човешка природа. Това, че Той казва само няколко думи и бурята утихва, е проявление на Неговата Божествена природа.

Чудото с обуздаването на бурята показва властта на Господ Исус над природата, докато предхождащите го чудеса са показателни за Неговата власт над болестите и демоните.

Освен това тази случка е особено насърчителна за нас в моменти на житейски бури. Тя ни учи, че ние винаги можем да се обърнем за помощ към Господ Исус и да бъдем сигурни, че лодката никога няма да потъне, докато Той се намира в нея.

Ти, Господи, заспа в онази бурна нощ; Ти, Господи, смъмри разярените вълни:

какво значение имат бесният вятър

и яростната мощ,

щол сме в една лодка с Теб в тези води!

Ейми Кармайкъл

Други преводи на Марк 4:41: