за Христос

А Той беше на задната част, заспал на възглавница; и те Го събудиха и Му казаха: Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?

Слушай Марк 4:38
Марк 4:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:38

Исус спи на задната част на лодката. Уплашените до смърт ученици Го събуждат, упреквайки Го, че е престанал да се грижи за тяхната безопасност. Господ става и смъмря вятъра и вълните. Бурята утихва незабавно и напълно. Тогава Исус порицава Своите последователи за това, че са се уплашили, а не са Му се доверили. Учениците са изумени и изплашени от чудото. Въпреки че много добре знаят кой е Исус, те за кой ли път се удивляват на властта на Онзи, Който управлява природните стихии.

Тази случка много ясно разкрива човешката и Божествената страна на Господ Исус. Това, че Той спи на задната част на лодката, показва Неговата човешка природа. Това, че Той казва само няколко думи и бурята утихва, е проявление на Неговата Божествена природа.

Чудото с обуздаването на бурята показва властта на Господ Исус над природата, докато предхождащите го чудеса са показателни за Неговата власт над болестите и демоните.

Освен това тази случка е особено насърчителна за нас в моменти на житейски бури. Тя ни учи, че ние винаги можем да се обърнем за помощ към Господ Исус и да бъдем сигурни, че лодката никога няма да потъне, докато Той се намира в нея.

Ти, Господи, заспа в онази бурна нощ; Ти, Господи, смъмри разярените вълни:

какво значение имат бесният вятър

и яростната мощ,

щол сме в една лодка с Теб в тези води!

Ейми Кармайкъл

Други преводи на Марк 4:38:

Исус спеше на кърмата, положил главата си на възглавница. Учениците му го събудиха и казаха: Учителю, не те ли е грижа за нас? Ще загинем!
/Съвременен превод 2004/
А Той беше на задната част, заспал на възглавница. И те Го събудиха и Му казаха: Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?
/Верен 2002/
А Той беше на задната част, заспал на възглавница; и те Го събудиха и Му казаха: Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?
/Библейско общество 2000/
А Той беше на задната част, заспал на възглавница; и те Го събуждат и Му казват: Учителю! нима не Те е грижа че загиваме?
/Протестантски 1940/
А Иисус беше заспал при кърмилото на възглавница. Будят Го и Му казват: Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме?
/Православен/
И той беше на кърмата заспал на възглавница; и разбуждат го и казват му: Учителю, не те ли е грижа че погинваме?
/Цариградски/
And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?
/KJV/