за Христос

И се разрази голяма буря и вълните заливаха ладията, така че тя вече се пълнеше с вода.

Слушай Марк 4:37
Марк 4:37

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:37

Вечерта на същия ден Исус и учениците Му се отправят към източния бряг на Галилейското езеро, без да правят никаква подготовка за това пътешествие. След тях тръгват и други малки лодки. Изведнъж излиза страхотна вятърна буря. Над лодката се издигат гребените на огромни вълни и заплашват да я потопят.

Други преводи на Марк 4:37: