за Христос

И като отпратиха народа, взеха Го със себе си в ладията, така както беше; и имаше други ладии с Него.

Слушай Марк 4:36
Марк 4:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:36

Вечерта на същия ден Исус и учениците Му се отправят към източния бряг на Галилейското езеро, без да правят никаква подготовка за това пътешествие. След тях тръгват и други малки лодки. Изведнъж излиза страхотна вятърна буря. Над лодката се издигат гребените на огромни вълни и заплашват да я потопят.

Други преводи на Марк 4:36: