за Христос

Исус укротява бурята
(Мат. 8:23-27; Лука 8:22-25)

И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза: Да минем на отсрещната страна.

Слушай Марк 4:35
Марк 4:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:35

Вечерта на същия ден Исус и учениците Му се отправят към източния бряг на Галилейското езеро, без да правят никаква подготовка за това пътешествие. След тях тръгват и други малки лодки. Изведнъж излиза страхотна вятърна буря. Над лодката се издигат гребените на огромни вълни и заплашват да я потопят.

Други преводи на Марк 4:35: