за Христос

А без притча не им говореше; но насаме обясняваше всичко на Своите ученици.

Слушай Марк 4:34
Марк 4:34

Препратки:

Други преводи на Марк 4:34: