за Христос

И с много такива притчи им проповядваше Словото, както можеха да слушат.

Слушай Марк 4:33
Марк 4:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:33

33 и 34 ст. ни запознават с един важен принцип в обучението. Исус поучава хората, така че те да могат да Го разберат. Той се опира на техните дотогавашни познания и им дава време да усвоят предишния урок, преди да им предаде следващия. Тъй като добре разбира възможностите на Своите слушатели, Той не ги тъпче с повече наставления, отколкото са в състояние да възприемат (вж. Йоан. 16:12; 1Коринтяни 3:2; Евреи 5:12). За съжаление методът на проповядване, използван от някои служители, може да ни накара да помислим, че Христос е казал: „Паси слоновете Ми!“, а не „Паси овцете Ми!“

Въпреки че Исус обикновено поучава множествата главно чрез притчи, Той обяснява тези притчи на учениците Си, когато е насаме с тях. Исус винаги дава светлина на онези, които искрено я желаят.

Други преводи на Марк 4:33: