за Христос

но когато бъде посято, расте и става по-голямо от всички градински растения, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.

Слушай Марк 4:32
Марк 4:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:32

Тази притча описва разрастването на царството, което отначалото е малко като синапово зърно, но после пораства като дърво или достатъчно голям храст, така че сред клоните му да могат да се подслонят небесните птици. Началото на царството се поставя от една малка шепа хора, които дори са преследвани. По-късно то става по-популярно и учението му бива прието от цели правителства и дори превърнато в държавна религия. Този растеж е изключително зрелищен, но също така и изключително нездрав, защото се дължи до голяма степен на хора, които само на думи признаваш Царя, докато на практика сърцата им са Го отхвърлили.

Ето какво казва Ванс Хавнер по този въпрос:

„Докато Църквата носеше белезите на преследванията, тя вървеше нагоре по пътя. В момента, в който започна да носи ордени и медали, пътят е съвсем равен. Великото време на Църквата, когато хранеха лъвовете с християни, беше отминало. Сега християните си купуват билети и гледат борбата като зрители от трибуната.“

И така, синапеният храст олицетворява онзи фалшив християнски свят, който е станал място за подслон за всякакъв вид лъжливи учители. Това е външният кръг на царството, който съществува и днес.

Други преводи на Марк 4:32:

Но веднъж засято, избуява и става най-голямото от всички градински растения с големи клони, под чиято сянка небесните птици могат да свиват гнезда.
/Съвременен превод 2004/
Но когато се посее, расте и става по-голямо от всички стръкове, и пуска големи клони, така че небесните птици могат да се подслонят под сянката му.
/Верен 2002/
но когато бъде посято, расте и става по-голямо от всички стръкове, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.
/Библейско общество 2000/
но когато се посее, расте, и става по-голямо от всичките злакове, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.
/Протестантски 1940/
а кога се посее, пониква и става по-голямо от всички злакове, и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подсланят птиците небесни.
/Православен/
а когато се посее, израства, и бива по големо от всичките злакове, и прави клони големи, така щото под неговата сенка могат птиците небесни да превитават.
/Цариградски/
But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.
/KJV/