за Христос

Марк 4:26-34   

26 Божието Царство е като посято семе, което израства само
И каза: Божието царство е, както когато човек, който хвърли семе в земята;
27 и спи и става нощ и ден; а как никне и расте семето, той не знае.
28 Земята от само себе си произвежда, първо стрък, после клас, след това пълно зърно в класа.
29 А когато узрее плодът, начаса изпраща сърп, защото е настанала жътва.
30 Притча за синаповото зърно
(Мат. 13:31-32, 34-35; Лука 13:18-19)

Каза още: На какво да оприличим Божието царство или с каква притча да го представим?
31 То прилича на синапово зърно, което, когато се посее в земята, е по-малко от всички семена, които са на земята;
32 но когато бъде посято, расте и става по-голямо от всички градински растения, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.
33 И с много такива притчи им проповядваше Словото, както можеха да слушат.
34 А без притча не им говореше; но насаме обясняваше всичко на Своите ученици.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16