за Христос

Защото, който има, на него ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

Слушай Марк 4:25
Марк 4:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:25

Всеки път, когато научаваме някоя нова истина и ѝ позволяваме да се реализира в нашия живот, можем да бъдем сигурни, че ще получим още истини. От друга страна, неспособността ни да откликнем на истината ще доведе до загубване и на онова, което вече сме получили.

Други преводи на Марк 4:25: