за Христос

Каза им също: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави.

Слушай Марк 4:24
Марк 4:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:24

След това Спасителят добавя още едно сериозно предупреждение: „Внимавайте в това, което слушате.“ Ако аз чуя една заповед от Божието Слово и не ѝ се подчиня, няма да мога да я предам и на другите хора. Това, което дава истинска сила и мащаб на нашето учение, е хората да виждат как истината се осъществява на практика в живота на проповядващия.

Истините, които ние споделяме с другите хора, рефлектират отново в нас и предизвикват удвоен интерес. Обикновено при подготовката на един урок учителят научава много повече от своите ученици. Освен това бъдещата ни награда ще бъде несравнимо по-голяма от усилията, които сме изразходвали.

Други преводи на Марк 4:24:

Той им каза също: Внимателно помислете върху това, което чувате. С каквато мярка мерите, с такава ще мерят и вас; от вас даже ще изискват повече.
/Съвременен превод 2004/
Каза им също: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави.
/Верен 2002/
Каза им също: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави.
/Библейско общество 2000/
Каза им тоже: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите ще ви се отмери, и ще ви се прибави.
/Протестантски 1940/
И казваше им: обърнете внимание на това, което слушате: с каквато мярка мерите, с такова ще ви се отмери и ще се прибави вам, които слушате.
/Православен/
И казваше им: Внимавайте на това което слушате: с която мерка мерите, ще ви се възмери; и вам които слушате ще ви бъде придатък.
/Цариградски/
And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.
/KJV/