за Христос

Ако има някой уши да слуша, нека слуша.

Слушай Марк 4:23
Марк 4:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:23

Следващите думи ни напомнят колко сериозно е предупреждението на Исус: „Ако има някой уши да слуша, нека слуша.“

Други преводи на Марк 4:23: