за Христос

Защото няма нещо тайно, което да не стане явно; нито е било скрито нещо, освен за да излезе наяве.

Слушай Марк 4:22
Марк 4:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:22

Исус говори на множествата с притчи. За тях истината, която лежи

В основата им, остава скрита. Според замисъла на Бог учениците са онези, които ще обяснят тези скрити истини на желаещите да ги разберат. 22 ст. може да означава също, че в своето служение учениците не трябва да забравят, че иде ден, когато Всичко ще стане явно. Тогава ще може да се види дали кариеризмът и собствените интереси са получили предимство пред свидетелството за Спасителя.

Други преводи на Марк 4:22: