за Христос

Светилото и светилникът
(Лука 8:16-18)

И им каза: Затова ли се донася светилото, за да го сложат под шиника или под леглото? Не е ли затова, да го поставят на светилника?

Слушай Марк 4:21
Марк 4:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:21

Светилото тук е символ на онези истини, които Господ Исус споделя със Своите ученици. Тези истини не трябва да се слагат под коша или под леглото, а да се излагат на показ, така че всички хора да ги виждат. Шиникът може да се приеме като символ на професионалния живот на човека, който - ако му се позволи - може да отнеме голяма част от времето, което човек трябва да отдаде за Господното дело. Леглото представлява удобството или леността, които са врагове на евангелизатора.

Други преводи на Марк 4:21:

Исус им каза: Нима някой внася лампа, за да я сложи под дълбок съд или да я скрие под леглото? Не я ли внася, за да я сложи на поставка?
/Съвременен превод 2004/
И им каза: Затова ли се донася светилото - за да го сложат под шиника или под леглото? Не е ли за това - да го поставят на светилника?
/Верен 2002/
И им каза: Затова ли се донася светилото, за да го сложат под шиника или под леглото? Не е ли затова, да го поставят на светилника?
/Библейско общество 2000/
И каза им: Затова ли се донася светилото, за да го турят под шиника или под леглото? Не за това ли, да го поставят на светилника?
/Протестантски 1940/
И рече им: затова ли се донася светило, за да се тури под крина или под одър? Не затова ли, за да се тури на светилник?
/Православен/
И казваше им: За това ли се внося свещ, да я турят под шиника или под одъра? Да ли не за това, да я поставят на светилника?
/Цариградски/
And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?
/KJV/