за Христос

Сеячът сее Словото.

Слушай Марк 4:14
Марк 4:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:14

Спасителят не посочва кой точно е сеячът. Сеячът може да бъде Той Самият или всички ония, които проповядват Словото като Негови представители. Зърната са Словото.

Други преводи на Марк 4:14:

Сеячът сее Божието слово.
/Съвременен превод 2004/
Сеячът сее словото.
/Верен 2002/
Сеячът сее Словото.
/Библейско общество 2000/
Сеячът сее словото.
/Протестантски 1940/
Сеячът сее словото.
/Православен/
Сеятелът, словото сее.
/Цариградски/
The sower soweth the word.
/KJV/