за Христос

И им каза: Не разбирате ли тази притча? А как ще разберете всички притчи?

Слушай Марк 4:13
Марк 4:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:13

Връщайки се към притчата за сеяча, Исус казва на учениците Си, че ако те не могат да разберат една такава проста притча, как ще разберат по-дълбоките притчи.

Други преводи на Марк 4:13: