за Христос

Притча за сеяча
(Мат. 13:3-23; Лука 8:5-15)

И Исус пак започна да поучава край езерото. И при Него се събра едно твърде голямо множество, така че Той влезе в една ладия и седна; а цялото множество беше на сушата край езерото.

Слушай Марк 4:1
Марк 4:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 4:1

Исус отново започва да поучава край морето. И отново се качва на лодка вместо на амвон, за да се отдалечи на известно разстояние в морето от тълпата, която Го блъска. Отново използва сравнения със заобикалящия Го свят, за да ни научи на Своите духовни истини. Той може да вижда духовните истини в естествения свят (както и ние, защото те Все още са там).

Други преводи на Марк 4:1:

Исус започна отново да проповядва на брега на езерото и огромна тълпа от хора се събра около него. Тогава той се качи на една лодка и навлезе в езерото, а всички други останаха на брега, близо до водата.
/Съвременен превод 2004/
И пак започна да поучава край езерото. И при Него се събра едно твърде голямо множество, така че Той се качи в един кораб и седеше на езерото, а цялото множество беше на сушата край езерото.
/Верен 2002/
И Исус пак започна да поучава край езерото. И при Него се събра едно твърде голямо множество, така че Той влезе в една лодка и се отдалечи от брега; а цялото множество беше на сушата край езерото.
/Библейско общество 2000/
И пак започна да поучава край езерото. И събра се при Него едно твърде голямо множество, така щото Той влезе в една ладия и седеше на езерото; а цялото множество беше на сушата край езерото.
/Протестантски 1940/
И пак захвана да поучава край морето; и понеже при Него се събра много народ, Той влезе в кораба и седеше в морето, а целият народ беше на сушата край морето.
/Православен/
И пак започна да учи край морето: и събра се при него народ много, така щото той влезе в ладията и седеше на морето; а всичкият народ беше на земята по край морето.
/Цариградски/
And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.
/KJV/