за Христос

Марк 3:20-30   

20 Божествената власт на Исус Христос
(Мат. 112:22-32; Лука 11:14-23)

И отидоха в една къща; и пак се събра народ, така че те не можаха дори хляб да ядат.
21 А близките Му, като чуха това, отидоха, за да Го приберат; защото казваха, че не бил на Себе Си.
22 И книжниците, които бяха слезли от Йерусалим, казваха, че Той има Веелзевул и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете.
23 Но Той, като ги повика, им говореше с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?
24 Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои.
25 И ако един дом се раздели против себе си, този дом няма да може да устои.
26 И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но е дошъл краят му.
27 И никой не може да влезе в къщата на силния човек, за да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния и тогава ще ограби къщата му.
28 Истина ви казвам, че всички грехове на човешкия род ще бъдат простени и всички хули, с които биха богохулствали;
29 но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка довека, а е виновен за вечен грях.
30 Това каза Той, защото казваха: Има нечист дух.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16