за Христос

А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците (към покаяние).

Слушай Марк 2:17
Марк 2:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 2:17

Исус чува това и им напомня, че не здравите се нуждаят от лекар, а болните. Книжниците смятат себе си за здрави и това им пречи да осъзнаят нуждата си от Великия Лекар. Бирниците и грешниците признават своята вина и нуждата си от помощ. Исус е дошъл, за да призове грешници като тях, а не самодоволни хора като книжниците. Всичко това крие поука и за нас. Ние не бива да се затваряме в християнизирани общества, а трябва да търсим пътища за общуване с невярващите хора, за да можем да ги водим при нашия Господ и Спасител. Когато общуваме с грешници, не трябва да вършим нищо, което да компрометира нашето свидетелство, и не трябва да позволяваме на неспасените да ни принизят до тяхното ниво. Трябва да поемем инициативата в свои ръце и да насочваме нашите приятелства към сфери на духовно общение. За нас наистина ще бъде по-лесно да се изолираме от злото на този свят, но след като Исус не е направил това, ние също не можем да си го позволим. Книжниците предполагат, че ще успеят да помрачат славата на Господа, като Го нарекат „Приятел на грешници.“ Но думите, в които те влагат оскърбителен смисъл, се превръщат в хвалебствени слова. И заради това всички изкупени души с благодарност признават Господ за Приятел на грешниците и се изпълват с вечна любов към Него.

Други преводи на Марк 2:17:

Той чу това и им каза: Не здравите се нуждаят от лекар, а болните. Дойдох да призова не праведните хора, а грешниците.
/Съвременен превод 2004/
А Иисус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните (на покаяние).
/Верен 2002/
А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците (към покаяние).
/Библейско общество 2000/
А Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние).
/Протестантски 1940/
Като чу това, Иисус им казва: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
/Православен/
И като чу Исус, казва им: Немат нужда за лекар здравите, но болните; не дойдох да призова праведните, но грешниците на покаяние.
/Цариградски/
When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
/KJV/