за Христос

Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Святия Дух.

Слушай Марк 1:8
Марк 1:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 1:8

Йоан е кръщавал с вода. Йоановото кръщение е само един външен акт, който не предизвиква никаква промяна в живота на отделната личност. Исус ще кръщава хората със Светия Дух и Неговото кръщение ще влива потоци от духовна сила в тях ( Деяния 1:8). Освен това то ще обедини в една църква - в Христовото тяло - всички вярващи ( 1Коринтяни 12:13).

Други преводи на Марк 1:8: