за Христос

И като проповядваше, казваше: След мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на сандалите Му.

Слушай Марк 1:7
Марк 1:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 1:7

Същността на посланието на Йоан е превъзходството на Господ Исус. Той казва, че Исус превъзхожда всичко и всички по власт, личностни качества и начин на служение. Йоан се смята за недостоен да развърже ремъка на обущата Му; т.е. недостоен да извърши и най-долната слугинска работа за Него. Изпълнената с Духа проповед винаги извисява Господ Исус и принизява егоизма на човека.

Други преводи на Марк 1:7:

Ето какво проповядваше: След мен идва друг, който е по-силен от мен. Не съм достоен дори да коленича и да развържа връзките на сандалите му.
/Съвременен превод 2004/
И като проповядваше, казваше: След мен идва Онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на сандалите Му.
/Верен 2002/
И като проповядваше, казваше: След мене иде Онзи, Който е по-силен от мен, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа връзките на обувките Му.
/Библейско общество 2000/
И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.
/Протестантски 1940/
И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му;
/Православен/
И проповедваше и казваше: След мене иде по крепкият от мене, на когото не съм достоен да се преклоня и да развържа ремика на обущата му.
/Цариградски/
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
/KJV/