за Христос

А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед.

Слушай Марк 1:6
Марк 1:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 1:6

Що за човек е Йоан? Днес ние бихме го нарекли фанатик или аскет. Негов дом е била пустинята. Дрехите му, както и дрехите на Илия, са били направени от най-груб и прост плат. Храната му е била достатъчна, за да поддържа неговия живот и сила, но едва ли е била нещо особено. Бил е човек, който е подчинявал всички земни неща на величествената цел на възвестяването на Христос. Сигурно е могъл да бъде богат, но е избрал да остане беден. По този начин той е станал най-добрият вестител на Онзи, Който е нямало къде главата Си да подслони. От него ние се учим на простотата, която трябва да съпътства всички Господни служители.

Други преводи на Марк 1:6: