за Христос

И излизаха при него цялата Юдейска страна и всички жители на Йерусалим и бяха кръщавани от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.

Слушай Марк 1:5
Марк 1:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 1:5

Когато хората, които слушат Йоан, наистина се покайват, той ги кръщава като външно свидетелство за тяхната промяна. Кръщението е публично отделяне на покаялите се от масата на изоставилия Господа израелски народ. То ги свързва с онази част от народа, която е готова да приеме Христос. 5 ст. понякога създава впечатлението, че всички хора реагират положително на Йоановата проповед, но случаят не е такъв. В началото може би е имало вълна от ентусиазирани поклонници, които са прииждали на тълпи в пустинята, за да чуят пламенния проповедник, но повечето от тях не са били искрени в признаването и отхвърлянето на своите грехове. Това става ясно от по-нататъшния текст.

Други преводи на Марк 1:5:

Жителите на цяла Юдея и Ерусалим отиваха при него, изповядваха греховете си и Йоан ги кръщаваше в река Йордан.
/Съвременен превод 2004/
И цялата юдейска страна и всичките жители на Ерусалим излизаха при него и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.
/Верен 2002/
И излизаха при него хора от цялата Юдейска страна и всички жители на Йерусалим и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.
/Библейско общество 2000/
И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
/Протестантски 1940/
И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си.
/Православен/
И излезваше към него всичката страна Юдейска, и Ерусалимляните, и кръщаваха се всичките от него в реката Иордан, като изповедваха греховете си.
/Цариградски/
And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
/KJV/