за Христос

Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.

Слушай Марк 1:4
Марк 1:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 1:4

Неговото послание съдържа призива за покаянието на хората, които трябва да се променят и да отхвърлят греховете си, за да получат опрощение за тях, защото иначе няма да бъдат в състояние да приемат Господа. Само свети хора могат истински да оценят Светия Божий Син.

Други преводи на Марк 1:4: