за Христос

както е писано в книгата на пророк Исая:
Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
който ще устрои Твоя път;

Слушай Марк 1:2
Марк 1:2

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 1:2

Както Малахия, така и Исая предсказват, че прдди идването на Месията ще дойде Неговият предвестник, който ще призове хората да се подготвят морално и духовно, за да могат да Го посрещнат, когато дойде ( Малахия 3:1; Исая 40:3). Йоан Кръстител напълно изпълнява тези пророчества. Той е „вестителят... гласът на един, който вика в пустинята“.

Други преводи на Марк 1:2: