за Христос

Начало на служението на Исус Христос и призоваването на първите апостоли
(Мат. 4:18-22; Лука 5:1-11; Йоан 4:1-3)

А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше:

Слушай Марк 1:14
Марк 1:14

Препратки:

Други преводи на Марк 1:14: