за Христос

Проповедта на Йоан Кръстител
(Мат. 3:1-12; Лука 3:1-8, 15-18; Йоан 1:19-28)

Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син;

Слушай Марк 1:1
Марк 1:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 1:1

Основната тема на Марковото Евангелие е благата вест за Исус Христос, Божия Син. Тъй като неговата цел е да подчертае най-вече ролята, която Господ Исус изпълнява като Божий Служител, Евангелието не започва с родословното дърво на Спасителя, а с Неговото обществено служение, което е провъзгласено от лата на Господ, отколкото на Неговите думи, което се доказва от факта, че в неговото Евангелие са записани деветнадесет чудеса и само четири притчи.

В процеса на изучаване на Евангелието ще се опитаме, да си отговорим на три въпроса: (1) Какво ни казва това Евангелие? (2) На какво иска да ни обърне внимание? (3) На какво иска да ни научи?

За всички, които желаят да бъдат искрени и верни служители на Господа, това Евангелие може да се окаже едно ценно ръководство по служение.

Други преводи на Марк 1:1: