за Христос

И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил седем зли духа.

Слушай Марк 16:9
Марк 16:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:9

След възкресението Си Исус се явява най-напред на Мария Магдалена. Когато тя среща Исус за първи път в живота си, Той изгонва от нея седем бяса. От този момент нататък тя Му служи с любов и с всичко, което притежава. Мария Магдалена е една от жените, които присъстват на Разпятието, и знае къде е положено Неговото тяло.

От другите Евангелия научаваме, че когато намира празния гроб, Мария се втурва да каже на Петър и Йоан, които се връщат заедно с нея, за да видят, че гробът наистина е празен. После те се връщат обратно, докато тя остава там. И тогава Исус се появява пред нея.

Други преводи на Марк 16:9:

Исус възкръсна рано сутринта на първия ден от седмицата и се яви най-напред на Мария Магдалина, от която беше прогонил седем демона.
/Съвременен превод 2004/
И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил седем демона.
/Верен 2002/
[И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил седем зли духа.
/Библейско общество 2000/
И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса.
/Протестантски 1940/
Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса.
/Православен/
И като възкръсна рано в първият ден на седмицата, яви се най-първо на Мария Магдалина, от която бе изпъдил седем бесове.
/Цариградски/
Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.
/KJV/