за Христос

Но идете, кажете на учениците Му и на Петър, че Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза.

Слушай Марк 16:7
Марк 16:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:7

След това ангелът ги упълномощава да бъдат вестители на възкресението. Те трябва да кажат на учениците и на Петър, че Исус ще се срещне с тях в Галилея. Забележете, че Петър, ученикът, който се беше отказал от своя Господ, е споменат отделно от другите ученици. Възкръсналият Избавител не го е отблъснал от Себе Си, но все още го обича и копнее да го види отново. За прибиране на заблудените овце обратно при Овчаря са нужни специални усилия. Блудният син трябва да се завърне в Бащината къща.

Други преводи на Марк 16:7: