за Христос

И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в дълга бяла дреха, и много се уплашиха.

Слушай Марк 16:5
Марк 16:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:5

Влизайки в гроба, жените виждат един ангел, който изглежда като юноша и е облечен в бяло. Той бързо разсейва техните страхове със съобщението, че Исус е възкръснал. И така, гробът е празен!

Други преводи на Марк 16:5: